top of page
wheat-g315e19413_1920.jpg

Welkom by Rassies se landloopwebblad.  Ons is bevoorreg om oor uiters goedopgeleide en bekwame onderwyspersoneel in die landboudepartement te beskik. Die skool maak gebruik van die plaas om opleiding te bied ten einde teorie en praktyk te kombineer. 

Afgesien van die gewone kurrikulum, bied Hoërskool Erasmus ook twee landbouvakke aan, nl. Landboutegnologie en Landboubestuurspraktyk. 
 

Hoërskool Erasmus is welbekend vir die hoë standaard en innovering in landbou-opleiding. Landbou-opleiding word gebied in die volgende bedryfsvertakkings: suiwel, vleisbeeste, skaap en wol, varke, volstruise, landerye, groente en vrugte.

LANDBOU VAKKE WAT ONS AANBIED

Landboubestuurspraktyke / Agricultural Management Practices  

Landboubestuurspraktyke is die studie en toepassing van produksie ekonomiese en  bestuursbeginsels wat in die verbouing, transformasie en bemarking van voedsel en ander  landbouprodukte gebruik word. Hierdie beginsels word gebruik om waarde tot landbouprodukte  van hoë gehalte te voeg sodat hierdie produkte ekonomiese, estetiese, sosiale en kulturele waarde  het.  

Agricultural Management Practices is the study and application of economic and management  principles that are used in the production, transformation and marketing of food and other  agricultural products. These principles are used to produce and add value to high quality  agricultural products so that these products have economic, aesthetic, social and cultural value.  

Die hoofonderwerpe in Landboubestuurspraktyk kurrikulum:  

1. Gewasproduksie en Gewasbestuur  

2. Grond-en Waterbestuur  

3. Oes van produkte en kwaliteitbeheer  

4. Diereproduksie en Dierebestuursaspekte  

5. Boerderybestuur en Evaluasie  

6. Waardetoevoeging, Prosessering en Produsenteorganisasies  

7. Agritoerisme, Besigheidsbeplanning en Entrepreneurskap  

The main topics in the Agricultural Management Practices curriculum:  

1 Crop Production and Crop Management  

2 Soil and Water Management  

3 Product Harvesting and Quality Control  

4 Animal Production and Animal Management Aspects  

5 Farm Management and Evaluation  

6 Value Adding, Processing and Producer Organisations  

7 Agritourism, Business Planning and Entrepreneurship 

Landboutegnologie

• Leerders word onderrig in algemene plaaswerk soos sweis, konstruksies van dakkappe, fondasies, bou- en betonwerk, herstel en instandhouding van voertuie en implimente, veiligheidsaspekte, werking van GPS in implemente, draadspan en bedrading.

• Modelle soos vanghokke, nekklampe, laaibanke en waterkrippe word gebou.

Landbou Rassies @Landbouskole  #rassieslandbou

Rassies Landbou het hulle eie sosiale media

Facebook blad

LANDBOU

bottom of page