top of page

LVR /RCL

DAGBESTUUR 2024

Hope Ravhuhali.jpg

Hope
Ravhuhali

Willem Britz.jpg

Ludrick
Britz

Hoofmeisie

Hoofseun

Besaphi Skhosana.jpg

Besaphi
Skhosana

Onderhoofseun:

Kultuur en Tegnologie

Tylor-Jade Lourens.jpg

Tylor-Jade
Lourens

Onderhoofmeisie: 

Sekretaresse & Akademie

Danya Du Plessis.jpg

Danya
Du Plessis

Onderhoofmeisie: 

Sosiaal 

Ivan Kruger.jpg

Ivan
Kruger

Onderhoofseun: 

Sport

Boiketlo Makhonjwa.jpg

Boiketlo Makhonjwa

Onderhoofseun: 

Tesourier 

Calinka Sweeney.jpg

Calinka
Sweeney

Onderhoofmeisie: 

Leerderaangeleenthede 

bottom of page